YHDISTETTY SYYS- JA KEVÄTKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Torstai 5.10.2023 klo 18.15

Läsnä: Paulus Pulkkinen, Toni Ala-Lipasti, Juha Väisänen, Miikka Valtonen, Jenny Rajala ja Jari Karppinen.   

 1. Seuran pj.  avasi kokouksen klo. 18.15.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miikka Valtonen ja sihteeriksi Jari Karppinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Paulus Pulkkinen ja Juha Väisänen.
 3. Todettiin kaikkien läsnäolijoiden olevan myös äänioikeutettuja.
 4. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
 5. Rahastonhoitaja Toni Ala–Lipasti esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka osoitti tappiota -238,99 € €. Jari Karppinen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hyväksyttiin toimintakertomus.
 6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus asianosaisille.
 7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024: Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelemä toimintasuunnitelma ja rahastonhoitajan esittelemä talousarvio vuodelle 2024.
 8. Seuran toimihenkilöiden valinta vuodelle 2024: Vuodeksi 2024 seuran puheenjohtajaksi valittiin Jari Karppinen, varapuheenjohtajaksi ja tiedotusvastaavaksi Miikka Valtonen ja rahastonhoitajaksi Toni Ala-Lipasti. Johtokuntaan edellä mainittujen lisäksi valittiin myös Paulus Pulkkinen.
 9. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2024: Valittiin seuran toiminnantarkastajiksi Marko Järvelä ja Juha Väisänen.
 10. Seuran edustaminen vuonna 2024 Sulkapalloliitossa ja vastaavissa toimielimissä: Myönnettiin puheenjohtajalle valtuudet päättää seuran edustamisesta tilnnekohtaisesti.
 11. Seuran jäsenmaksun vahvistaminen: Jäsenmaksut vuonna 2024 ovat seuraavat: Aikuiset 150 euroa (jäsen, joka tekee aktiivisesti seuratyötä 100 €), juniorit (alle 16-v) 50 euroa, perhemaksu (aikuiset) 280 euroa, perhemaksu (aik+juniorit) 190 euroa sekä kertamaksu 5 €/krt/hlö.
 12. Myönnettiin seuran rahastonhoitaja Toni Ala-Lipastille ja varapuheenjohtaja Miikka Valtoselle tilinkäyttöoikeudet seuran pankkitilille. Ala-Lipasti ja Valtonen valittiin myös seuran digitaalisen pankkiasioinnin käyttäjiksi.
 13. Muut asiat: Talouden tasapainottamiseksi päätettiin luopua tiistain harjoitusvuorosta monitoimitalolla alkaen 1.1.2024. Kesäksi 2024 ei myöskään anota harjoitusvuoroja. Seura ei maksa jäsentensä kisaosallistumismaksuja vuonna 2024.
 14. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.52.